Što je uspjeh?

Što je uspjeh?

· Dužina čitanja: 1 minute
Bilo što želiš neka prvo postoji u tvome umu. Zamisli svaku sitnicu i njenu namjenu, zidovi neka budu istiniti, dvorane neka imaju širinu, novac u tvojoj ruci težinu. I onda će se dogoditi sve što je potrebno da to dođe k tebi.

Paulo Coelho, pisac

Uvjeren sam da i ti razmišljaš o uspjehu kao materijalnom dobru (dobra plaćen posao, odličan auto, lijepa kuća, dopust na moru svake godine …)

Ali gornja misao Paula Coelha usmjerava te u potpuno novom smjeru – da je uspjeh to da svake noći odeš spavati smiren-a sa sobom i svijetom. Da možeš reći da si dan koji se završava proveo-la tako da si radio najbolje što si znao-la i mogao-la. I da je sve OK iako se dan nije razvijao kako si planirao.

Podjeli dalje ...