Što voliš, doći će k tebi

· Dužina čitanja: 1 minute

Jedna od mudrosti odnosno zakona svemira je i misao: “Što voliš, doći će k tebi.”

Jesi li već razmišljao-la o tome? Ako još nisi, preporučam da za trenutak zastaneš i malo razmisliš o tome jer ono što voliš, doći će k tebi.

U “New Age” literaturi našao sam i slijedeću misao: “Voli svoju bol.”

Čini li ti se to suprotno od kozmičkih zakona? Zašto bi volio-la svoju bolest i tako joj davao-la energetsku, misaonu i čuvstvenu moć i opstanak? Zašto ne bi radije volio-la svoje zdravlje i ljubio svoje tijelo ili pak volio svoj tjelesni organ koji je u procesu liječenja?

Savjetujem ti da voliš ono što želiš i ne ono što ne želiš. tako si reci: “Volim svoje zdravlje. volim svoje divno tijelo. Volim svoje zdrave ruke. Volim svoje divne noge …”

I Erhard. F. Freitag u svojoj knjizi o podsvijesti kaže: “Prestani konačno brinuti za svoje bolesti, brini se radije za svoje zdravlje!”

Podjeli dalje ...